Danmarks Naturvidenskabelige Akademi(DNA) blev oprettet i 1982 og er en bredt sammensat kreds af aktive forskere ved universiteter og læreanstalter over hele landet.

Akademiet er en forskningspolitisk organisation, som har til formål dels at fremme dansk naturvidenskabelig forskning gennem møder, kursusvirksomhed og udsendelse af forskningspolitiske publikationer dels at øge forståelsen mellem forskere og det øvrige samfund. DNA har i dag 197 medlemmer

------------
 

Der afholdes Landsmøde for professorerne indenfor Naturvidenskab, Teknik og Sundhed samt medlemmerne i Danmarks Naturvidenskabelige Akademi (DNA) omhandlende:

 

FORSKNINGSFINANSIERINGEN I DANMARK PÅ KORT OG PÅ LANG SIGT - hvorledes udnyttes professorernes viden og overblik bedst muligt?

Torsdag den 19. februar 2015 i Mødelokale 1 (1. sal) i Bygning 101A på Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs. Lyngby

 

 

  


Billedet viser en gennemskåret nautilusskal som har dannet forbillede for DNA’s ph.d.medalje (se under ph.d. pris).