Danmarks Naturvidenskabelige Akademi (DNA) blev oprettet i 1982 og er en bredt sammensat kreds af aktive forskere ved universiteter og læreanstalter over hele landet.

Akademiet er en forskningspolitisk organisation, som har til formål dels at fremme dansk naturvidenskabelig forskning gennem møder, kursusvirksomhed og udsendelse af forskningspolitiske publikationer dels at øge forståelsen mellem forskere og det øvrige samfund. DNA har i dag 189 medlemmer.

------------
 

Der afholdes aftenmøde i akademiet med Christian S. Nissen som gæst:

Tirsdag den 6. september 2016 i Mødelokale 2 (1. sal) i Bygning 101A på Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs. LyngbyBilledet viser en gennemskåret nautilusskal som har dannet forbillede for DNA’s ph.d.medalje (se under ph.d. pris).