Velkommen‎ > ‎Møder‎ > ‎

Akademiets gæster

2021
Miljøminister Lea Wermelin, Socialdemokratiet


2020

Professor Eske Willerslev, Københavns Universitet


2019
Erhvervsordfører, Tommy Ahlers, Venstre
Bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk Fonden, Steen Riisgaard


2018

Rektor for Københavns Universitet, Henrik C. Wegener

Uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet Mette Reissmann

 

2017

Uddannelses- og forskningsordfører, Jakob Engel-Schmidt, Venstre

Bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd, Peter Munk Christiansen

Næstformand i Det Frie Forskningsråd, Jan Philip Solovej


2016

Partiformand for Socialistisk Folkeparti, Pia Olsen Dyhr

Uafhængig rådgiver, Christian S. Nissen

Forskningspolitisk ordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti


2015

Partiformand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen 


2014

Professor Liselotte Højgaard, Formand for Danmarks Grundforskningsfond

Europaparlamentskandidat Kathrine Alexandrowiz, Socialdemokraterne,

Europaparlamentskandidat Nils Juhl Andreasen, Venstre,

Europaparlamentsmedlem Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti og

Europaparlamentskandidat Christian Kjølhede, Radikal Ungdom

 

2013

Departementschef Uffe Toudal Pedersen og Chefkonsulent Hanne Meldgaard, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Koncerndirektør Per Falholt, Novozymes A/S

 

2012

Chefredaktør Bo Lidegaard fra Politiken

MF Per Clausen, Enhedslisten

Bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, Michael Christiansen

 
2011

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

 

2010

Forskningsminister Charlotte Sahl-Madsen

MF Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti

 

2009

MF’er Christine Antorini og Kirsten Brosbøl, Socialdemokraterne

Rektor  Ralf Hemmingsen, Københavns Universitet

 

2008

Direktør Jens Rostrup Nielsen, Haldor Topsøe A/S

Folketingsmedlem Anne Grethe Holmsgaard, Socialistisk Folkeparti

Videnskabsminister Helge Sander

 

2007

Miljøminister Connie Hedegaard, Det Konservative Folkeparti

Finansminister Thor Pedersen, Venstre

 

2006

Departementschef Uffe Toudal Pedersen, Videnskabsministeriet, (VTU)

Folketingsmedlem Jesper Langballe, Dansk Folkeparti

Administrerende direktør for Danfoss, Jørgen Mads Clausen

 

2005

Folketingsmedlem Pia Gjellerup, Socialdemokraterne

Undervisningsminister Bertel Haarder, Venstre

 

2004

Folketingsmedlem, Louise Frevert, Dansk Folkeparti

Direktør i Forskningsstyrelsen, Jens Morten Hansen

 

2003

Videnskabsminister Helge Sander

Rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede.

 

2002

Koncerndirektør Jørgen Mads Clausen, Danfoss

Rektor Lars Pallesen, DTU

Direktør Jens Peter Jacobsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, VTU

Formand for Folketingets Forskningsudvalg, MF Hanne Severinsen, Venstre

 

2001

Folketingsmedlem Søren Kolstrup, Enhedslisten

Folketingsmedlem Susanne Clemensen, Centrum Demokraterne

Direktør i Forskningsministeriet, Dan Jensen

DTU's bestyrelsesformand, Mogens Bundgaard-Nielsen

 

2000

Direktør i Forskningsministeriet Ove Poulsen

Folketingsmedlem Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti

AC’s formand, Svend M. Christensen

Københavns Universitets rektor, Kjeld Møllgård

 

1999

Folketingsmedlem Lise Hækkerup, Socialdemokratiet

Rektor Henrik Tvarnø, Syddansk Universitet

Departementschef Knud Larsen, Forskningsministeriet

Undervisningsminister Margrethe Vestager

Forskningsminister Birte Weiss

 

1998

Chefredaktør Tøger Seidenfaden, Politiken

Seniorforsker Dorte Juul Jensen, RISØ

Forskningsminister Jan Trøjborg

Direktør Søren Isaksen, NKT Research Centre

 

1997

Direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri

Udviklingsdirektør Niels Kristian Nielsen, Dansk Teknologisk Institut

Forskningsminister Jytte Hilden

 

1996

Folketingsmedlem Anders Mølgaard Jensen fra Venstre

Folketingsmedlem Hanne Severinsen fra Venstre

Folketingsmedlem Henning Urup fra Venstre

Fagkonsulenter fra folkeskoleafdelingen og gymnasieafdelingen, Undervisningsministeriet

Adm. direktør Knud Rindum, A/S NOVI

Folketingsmedlem Kjeld Rahbek Møller, SF

 

1995

Forskningsminister Frank Jensen.

Undervisningsminister Ole Vig Jensen

Forskningsdirektør ved Danfoss, Hans Jørgen Pedersen

 

1994

Professor S.M. Ryabchenko, Ukraines minister for videnskab og teknologi og professor V.G. Baryachtar, vicepræsident i det Ukrainske Videnskabsakademi

Miljøminister Svend Auken

Rektor for Forskerakademiet, Ole Fejerskov

Civilingeniør Christian Rovsing.

Direktør, professor, dr. phil., Ole Hansen

Institutleder, docent, dr. scient., Peter Lawætz

 

1993

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråds formand, professor, Jens Ulrik Andersen og næstformand, lektor, Sine Larsen.

Direktør for Odense Stålskibsværft A/S, Kurt Andersen og underdirektør Torben Andersen

Minister for teknologiudvikling og anvendt forskning, Svend Bergstein

Repræsentanter fra Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab samt dets præsident,

dr. phil. Erik Dal.

Formanden for Den Centrale Videnskabsetiske Komité, professor, dr. med., Povl Riis

 

1992

Finansminister Henning Dyremose

Direktør for Statens Seruminstitut, Lars Pallesen

Direktør Peder Olesen Larsen, Forskningsafdelingen, Undervisningsministeriet

Departementchef Inge Thygesen, Undervisningsministeriet

Rektor for Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Bent Schmidt-Nielsen

 

1991

Dekanen for det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Karl Pedersen

Rektor for Forskerakademiet, Lauritz Holm-Nielsen

Direktør for Forsvarets Forskningstjeneste, W. Güntelberg

Præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber, direktør, Erik B. Rasmussen og sekretæren for ATV, lic. techn., Vibeke Q. Zeuten

Formand for Forskningspolitisk Råd, direktør Bruno Hansen, Novo Nordisk A/S

 

1990

Direktør for Teknologisk Institut, Niels Busch

Frank Jensen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og partiets uddannelses­politiske ordfører

Kjeld Rahbæk Møller, medlem af Folketinget for SF og formand for Folketingets for­skningsudvalg

Rektor for Danmarks Tekniske Højskole, Hans Peter Jensen og administrationschef Henrik Moltke

Direktør Mogens Granborg fra DANISCO

 

1989

Miljøminister Lone Dybkjær

Undervisnings- og forskningsminister Bertel Haarder

Formand for Akademikernes Centralorganisation, Alex Nielsen og formanden for Dansk Magisterforening, Jørgen Jensen

Direktør Ulrik Lassen for Novo Nordisk A/S

Professor, dr.phil. Flemming Woldbye, kommitteret til Forskningsministeriet

 

1988

Kontorchef i Finansministeriets budgetdepartement, Hans Nielsen

Tidligere skatteminister, Mogens Lykketoft

Forskningschef hos Haldor Topsøe A/S, dr. techn., Jens Rostrup-Nielsen

 

1987

Vicedirektør Erik Tøttrup fra Dansk Arbejdsgiverforening og underdirektør Hans-Erik Hansen fra Industrirådet

Kontorchef, lic.agro., Ib Skovgaard, Landbrugets Samråd for Forskning og Forsøg

Forskningsråd ved EF, Vibeke Hein Olsen

Rektor Ove Nathan og universitetsdirektør Niels Jørgen Hertzum fra Københavns Univer­sitet

Forskningsdirektør, professor, Peder Olesen Larsen

 

1986

Christian Kelm-Hansen, MF, formand for Styrelsen for internationalt udviklingsarbejde og Bjørn Olsen, udenrigsråd, ambassadør, chef for DANIDA

Trafikminister Arne Melchior

Folketingsmedlem Anne Grete Holmsgård fra Venstresocialisterne

Direktør for Direktoratet for de Videregående Uddannelser, Knud Larsen

 

1985

Jørgen Estrup, radikalt medlem af Folketinget
Karen-Lisbeth Svanholt og Kaj Vangskjær fra LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Undervisningsminister Bertel Haarder

Direktør Poul Vermehren og underdirektør Hans-Erik Hansen fra Industrirådet

 

1984

Tidligere departementchef i Finansministeriet og formand for Risø's bestyrelse, Erik Ib Schmidt

Eva Møller fra Det Konservative folkeparti

Det socialdemokratiske folketingsmedlem, Helle Degn

Tidligere boligminister og medlem af Folketinget, Erling Olsen

Miljøminister Christian Christensen

 

1983

Alice Faber, medlem af Folketingets udvalg ang. videnskabelig forskning

Venstres repræsentant i Folketingets udvalg ang. videnskabelig forskning, Bjørn Elmquist