Prisuddeling‎ > ‎

Industripris

Industriprisen tildeles til en forsker fra erhvervsliv eller højere læreanstalt, som har gjort en særlig indsats for at formidle samarbejde mellem en eller flere danske virksomheder og en dansk højere læreanstalt.

Industriprisen tildeles i form af en forgyldt sølvmedalje

Erhvervsfolk med videnskabelig baggrund samt medlemmer af DNA kan indstille kandidater til prisen. Forslag til prismodtagere indsendes pr. mail til DNA´s sekretariat ledsaget af en kortfattet begrundelse - skema kan eventuelt benyttes (hentes under "Skemaer").
Afgørelsen om tildelingen af prisen træffes af bestyrelsen for DNA efter indstilling fra et industriprisudvalg på 3 personer (se under menupunktet "Udvalg"), som er nedsat af DNA´s bestyrelse.

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi´s Industripris medalje